פייסבוק - Likeצייץ לחבריםהמלץ לחברשלח לשווה קריאה
סוכן הפסיכומטרי האישי שלך

כל מכוני הפסיכומטרי יגידו לך שהם "הכי טובים", אבל האמת היא שאין קורס פסיכומטרי שהוא "הכי טוב", יש קורס פסיכומטרי שהוא הכי טוב עבורך!

בעזרת המערכת שלנו תוכל לעשות אבחון קצר, שבסופו הצוות המקצועי שלנו יעבור על הנתונים שלך וימליץ לך על קורסי הפסיכומטרי המתאימים לך ביותר.

השירות ניתן ללא תשלום!

קידום
::
לחמן
::
!Smart
::
High-Q
::
Ez-Way
800
::
אנקורי
::
ליאור כהן


מבחן פסיכומטרי יכול לקבוע את העתיד שלך, לכן חשוב לבחור קורס פסיכומטרי שמתאים לך. אפשר לקבל המלצות מחברים, פורום פסיכומטרי ותלמידים שקיבלו ציוני פסיכומטרי גבוהים.

תנאי השימוש - יש לקרוא לפני השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "best4me.co.il" (להלן: "האתר" או "בסטפורמי").

הגלישה והשימוש באתר כפופים להסכמתך לתנאי השימוש שלהלן, אנא קרא אותם בקפידה. השימוש באתר, או בכל חלק ממנו, מהווה מצידך הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.

  1. בשלב ההרשמה לאתר, תידרש למסור מידע אישי שחלקו חובה. אינך חייב למסור את המידע, אך ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל את השירותים שלשמם בקשת להרשם. חלק מהמידע או השירותים שבקשת יועבר אליך דרך צדדים שלישיים כגון מוסדות לימוד וגופים מסחריים אחרים. לצורך כך בסטפורמי מעביר לגורמים אלה את פרטיך על מנת שיצרו איתך קשר.
  2. בסטפורמי אינו מתחייב לטיבם של המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לך על ידי צדדים שלישיים או לכך שהמוצרים ו/או השירותים הללו אכן יתאימו לך, ואינו אחראי לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם גורמים בכל מידע, בין אם הועבר אליהם על ידי בסטפורמי, ובין אם נמסר להם על ידך באופן ישיר.
  3. אתר בסטפורמי מכיר בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר. שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי השימוש להלן.
  4. לצורך שיפור השירותים שהאתר מציע, בסטפורמי אוסף מידע על שימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף לצורך ניתוחים סטטיסטיים של האתר. בסטפורמי רשאי להעביר מידע זה לצדדים שלישיים ובלבד שמידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.
  5. המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של בסטפורמי. בסטפורמי יעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם לתנאי שימוש אלה.
  6. בסטפורמי יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע אשר תמסור בעת ההרשמה לאתר או כל מידע אשר תמסור בהמשך לצורך התאמת השירותים שבקשת. בסטפורמי יהיה רשאי להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. בסטפורמי רשאי לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שמסרת לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות או מוצר אשר הוא סבור כי יכול להתאים לך. בסטפורמי רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים על מנת שיפנו אליך בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שמסרת על מנת להציע לך הצעות לימודים ו/או מוצרים ו/או שירותים נוספים אשר בסטפורמי סבור כי יכולים לעניין אותך, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי תנאי השימוש של בסטפורמי לא יחולו על צדדים שלישיים אלו.
  7. בסטפורמי מאפשר למשתמשים לפנות ולבקש שלא לקבל כל פניה נוספת מעבר לפניות הקשורות לשירותים אשר ביקשו באתר, וזאת על ידי משלוח מייל לכתובת: admin@best4me.co.il
  8. לתשומת לבך: אתר זה מוגן בזכות יוצרים. כל סימני המסחר, הטקסטים, דגמי הלוגו והחומרים המופיעים בו הם בבעלותו הבלעדית של בסטפורמי, או של צדדים שלישיים אשר נתנו רישיון לבסטפורמי לשימוש בקניין זה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לתרגם או לערוך מחדש את התכנים המוצגים באתר או קטעים מתוכם, לרבות התוכנות הכלולות בו, בשום צורה שהיא ובשום אמצעים שהם, מכאניים או אלקטרוניים, לרבות צילום או הקלטה, בלי הסכמה בכתב ומראש מבסטפורמי. בסטפורמי שומר לעצמו את הזכות לשנות, להזיז, להוסיף או להחסיר חלקים מן האתר מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. סימני המסחר של המפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
  9. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מוסכם כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר זה יהיה בית המשפט בתל אביב-יפו, ולו תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך הנובע מהסכם זה או מהפרתו.

לבירורים ושאלות נוספות, ניתן לפנות לבסטפורמי במייל: admin@best4me.co.il

Copyright © 2007 Best4Me.co.il learning LTD. All rights reserved. Privacy Policy;   |  Terms of Use